Täze önümler

Önümleri maslahat beriň

HABARLAR

  • Gyzyl halylara haýsy köýnekler laýyk ...

    Gyzyl halylara we aýratyn ýagdaýlara haýsy köýnekler laýyk gelýär Meşhur dizaýner markasy Reem Acranyň toý köýnekleri üzüm rehimi bilen tanalýar, köýnekleri hem owadan we erteki.Bu gün iň halanýan taýýar kolleksiýalarymyň biri bilen tanyşdyrmakçy: Reem Acra Fal ...

  • týul näme

    týul näme? Týul ýüpek sapaklardan, pagta sapaklaryndan ýa-da neýlon ýaly sintetiki materiallaryň sapaklaryndan ýasalan gaty ýeňil mata.Bu ýokary hilli goşundylar we moda, mebel we bezeg ugurlarynda dürli ulanylyş üçin nagyş bermäge mümkinçilik berýän elastik materialdyr.Tulle fa ...

  • hyzmatdaş
  • hyzmatdaş
  • hyzmatdaş
  • hyzmatdaş