Biz kim?

op

Shaoxing Liuyi Tekstil CO., LTDgözleg we işläp taýýarlamak, dürli matalary dizaýn etmek we satmak bilen meşgullanýan hünärmen dokma import we eksport kompaniýasydyr.Aziýanyň iň uly mata paýlaýyş merkezi bolan Zhejiang welaýatynyň Hytaý dokma şäherinde ýerleşýäris.Ningbo portunyň we Şanhaý portunyň gapdalynda, eltip bermäge wagtynda mümkinçilik berýän iň amatly deňiz gatnawy bar.Daşary söwda toparymyzda 20-den gowrak adam, ýörite hakyna tutulan hünärmen mata dizaýnerleri, matany anyklaýan işgärler, web sahypasynyň işi we ş.m. köp sanly zehin bar.

FuzhouLiufang trikota ..Co., Ltd.önümimiziň hiline has gowy kepil geçip biler ýaly kompaniýamyzyň önümçilik zawody, ösen enjamlar we tehniki topardyr.

Önüm gözlegleri we ösüşi barada, biz professional, çynlakaý çemeleşýäris. Biz size ajaýyp müşderi hyzmatyny we önümiň ygtybarly hilini hödürlemegi wada berýäris.

Biz näme edýäris?

s

Esasy önümlerimiz çagalar eşiklerinde giňden ulanylýan týul matalary, mata matalary, dantelli matalar, dantelli matalar, trikota fabric matalar, spandeks mata, köýnek matasy we çap / keşdeli / sürüji / ýakymly / sekwinler / ýalpyldawuk / folga möhürleme prosesi matalary, çagalar eşiklerinde giňden ulanylýar, aýal-gyzlar eşikleri, aýal-gyzlaryň içki eşikleri, toý köýnekleri, sport eşikleri, suwa düşülýän eşikler, bezeg we ş.m. ýokary hilli önüm öndürýäris we orta we ýokary bazara üns berýäris.

lf (1)
lf (2)
lf (3)

Näme üçin bizi saýlamaly?

Aşakdaky bäş esasy artykmaçlygymyz bar:

1.Bizde diňe gözleg we barlag topary ýok, biz hem öndürijiler.OEM we ODM kabul ederliklidir.

2.Bizde müşderileriň ýokary hilli talaplaryny kanagatlandyrmak üçin mata synag laboratoriýasy bar.

3.Biz müşderileri merkez, hyzmat hökmünde maksat, hil hökmünde kepillik hökmünde kabul edýäris. Kompaniýanyň fabrik dizaýnerleri siziň üçin şahsylaşdyrma edip bilerler we gizlinlik şertnamasyna gol çekip bilerler.

4. Diňe mata öndürmeýäris, ýöne matalarda nagyş, çap etmek, göwün açmak, sürmek, yzygiderlilik we ş.m. ýaly köp sanly gaýtadan işläp bileris.

5.Biziň hil barlag bölümimiz diňe bir önümçilik işine gözegçilik etmän, iberilmezden ozal iň soňky hil barlagyny geçirer we degişli hil hasabatyny berip biler.