Kompaniýa habarlary

 • Sport eşikleri matalary hakda näçe bilýärsiňiz?

  Sport eşikleri matalary hakda näçe bilýärsiňiz?

  Adaty sport matalary.Pagta sport eşikleri derini siňdirip bilýän, dem alýan we çalt guratmagyň artykmaçlyklaryna eýedir, bu bolsa derini gowy süpürip biler.Şeýle-de bolsa, pagta matalarynyň ýetmezçilikleri hem aç-açan, ýygyrtlary aňsat, çyzmak duýgusy gowy däl.Mahmal.Bu mata rahatlygy nygtaýar ...
  Koprak oka
 • Täze býurony alyp barýan goşa aýlawy açmak |2021 Intertextile güýz we gyş uny we esbaplar sergisi açylýar

  Täze býurony alyp barýan goşa aýlawy açmak |2021 Intertextile güýz we gyş uny we esbaplar sergisi açylýar

  9-njy oktýabrdan 11-nji oktýabr aralygynda Hytaýyň halkara dokma matalary we esbaplary (güýz we gyş) sergisi Milli konwensiýa we sergi merkezinde (Şanhaý) geçirildi.Hytaý halkara öý dokma we esbaplar sergisi (güýz we gyş), Hytaý halkara geýim we aksesuar ...
  Koprak oka
 • Kationlar bilen pagta matalaryň arasyndaky tapawut

  Kationlar bilen pagta matalaryň arasyndaky tapawut

  Kationiki matalaryň we arassa pagta matalaryň ikisi hem ýumşaklygyň we oňat çeýeligiň aýratynlyklaryna eýedir.Haýsynyň has gowudygy barada aýdylanda bolsa, bu şahsy islegiňize bagly.Arassa pagta mata hemişe her kimiň durmuşda ulanmagy makul bilýän bir görnüşi bolupdy, kationiki matalar bolsa ...
  Koprak oka
 • Tor mata bilen krujka matasynyň arasyndaky tapawut, oňat hilli dantelli mata näme

  Tor mata bilen krujka matasynyň, mata matasynyň arasyndaky tapawut: mesh gaty güýçli egrilen ýüplük bilen dokalan inçe ýönekeý dokalma, aýratynlyklary: seýrek dykyzlygy, inçe dokumasy, açyk deşik deşikleri, salkyn eli, çeýeligi, dem almagy gowy, rahat geýmek.Aç-açanlygy sebäpli, ...
  Koprak oka
 • Gysgaça giriş

  Ilki bilen elde dokalan dantelli.Günbatarlylar aýal köýneklerinde, esasanam agşam köýneklerinde we toý köýneklerinde köp dantelli ulanýarlar.Ilkinji gezek ABŞ-da peýda boldy.Boýag ýasamak gaty çylşyrymly iş.Belli bir p laýyklykda ýüpek sapak ýa-da ýüplük bilen dokalýar ...
  Koprak oka