Çap etmek, boýaglary ýa-da pigmentleri ulanyp, matalarda nagyşlary çap etmekdir.Çap etmegiň her görnüşiniň öz aýratynlyklary we artykmaçlyklary bar, mysal üçin sanly çap etmek has janly, el degirmek üçin ýumşak, ýokary reňk çaltlygy we ekologiýa taýdan arassa, adaty ekran çap etmek altyn, kümüş ýaly ýörite çap pastalarynyň artykmaçlygyna eýe. , merjen reňkler, ýarylma effektleri, altyn akym effektleri, süet köpük effektleri we ş.m.Çapyň reňk çaltlygy 3,5 derejeden ýokary bolup biler we ýokary derejeli owadan moda aýal-gyzlar we çagalar eşikleri üçin örän amatlydyr.