Senagat habarlary

 • Trikota pol poliester mata sport eşikleri mata ýasamak gowymy?

  Trikota pol poliester mata sport eşikleri mata ýasamak gowymy?

  Trikota pol poliester mata sport eşikleri mata ýasamak gowymy?Köp adamlar pagta eşiklerini iň gowusy diýip hasaplaýarlar, sebäbi derini gowy siňdirýär we geýmek has amatly.Aslynda sport eşikleri üçin pagta eşikleri hemişe gowy däl.Sebäbi arassa pagta ýaly gaty siňdiriji eşikler ...
  Koprak oka
 • Suwda erän keşdeler näme?Suwda erän krujka bilen krujka dantelini nädip tapawutlandyrmaly?

  Suwda erän keşdeler näme?Suwda erän krujka bilen krujka dantelini nädip tapawutlandyrmaly?

  Suwda erän keşdeler näme?Suwda erän krujka bilen krujka dantelini nädip tapawutlandyrmaly?Suwda ereýän nagyşNagyş çyzygynyň görnüşleri m ...
  Koprak oka
 • Güýz / Gyş 2022 tendensiýalary: týul şifony

  Güýz / Gyş 2022 tendensiýalary: týul şifony

  Güýz / gyş 2022 tendensiýalary: týul şifon Güýz / gyş 2022 moda hepdeligi ünsi özüne çekýär.Fendi we Prada-dan Bottega Weneta we Gucci-e çenli esasy markalar şu möwsümde has köp ünsi çekip, uçuş-gonuş zolagyna gaýdyp geldiler.Sütükli tüýdük her güýzde / gyşda möhüm element bolsa ...
  Koprak oka
 • Uwmagyň usuly we mata matasyna hyzmat etmek

  Uwmagyň usuly we mata matasyna hyzmat etmek

  Kir ýuwmagyň usuly we mata hyzmat etmek usuwmak usuly we mata matasy, matalar mata we himiki süýümli tor kombinasiýasyndan ýasalýar, dürli çylşyrymly gaýtadan işlemek tehnologiýasy bilelikde mata, mata we mata matalarynyň köp ulanylyşyny öndürdi gaty simi ...
  Koprak oka
 • Suratkeş boýagyň ýerine týul ulanyp surat çekmek üçin halkara baýragyny aldy

  Suratkeş boýagyň ýerine týul ulanyp surat çekmek üçin halkara baýragyny aldy

  Suratkeş, iňlis suratkeşi Şaýnyň boýag ýerine týul ulanyp surat çekendigi üçin halkara baýragyny aldy, öň hiç kimiň etmedik zady.Öz suraty üçin boýagyň ýerine týul ulanmaga synanyşdy.Boýagyň ýerine týul bilen näme edip bilersiňiz?Ilki bilen p ...
  Koprak oka
 • Monjuk senet toý köýnegi, merjen, döwülen göwher her dürli owadan elementleri, haýsysyny halaýarsyňyz?

  Monjuk senet toý köýnegi, merjen, döwülen göwher her dürli owadan elementleri, haýsysyny halaýarsyňyz?

  Monjuk senet toý köýnegi, merjen, döwülen göwher her dürli owadan elementleri, haýsysyny halaýarsyňyz?Toý geýiminiň köp görnüşi bar, çüýler, merjenler, sekwinler we beýleki tikin işleri bar, häzirki wagtda dyrnak monjuklary gaty adaty bir zat.Toý köýnek saýlamak v ...
  Koprak oka
 • Gyzyl halylara we aýratyn ýagdaýlara haýsy köýnekler laýyk gelýär?

  Gyzyl halylara we aýratyn ýagdaýlara haýsy köýnekler laýyk gelýär?

  Gyzyl halylara we aýratyn ýagdaýlara haýsy köýnekler laýyk gelýär Meşhur dizaýner markasy Reem Acranyň toý köýnekleri üzüm rehimi bilen tanalýar, köýnekleri hem owadan we erteki.Bu gün iň halanýan taýýar kolleksiýalarymyň biri bilen tanyşdyrmakçy: Reem Acra Fal ...
  Koprak oka
 • týul näme

  týul näme

  týul näme? Týul ýüpek sapaklardan, pagta sapaklaryndan ýa-da neýlon ýaly sintetiki materiallaryň sapaklaryndan ýasalan gaty ýeňil mata.Bu ýokary hilli goşundylar we moda, mebel we bezeg ugurlarynda dürli ulanylyş üçin nagyş bermäge mümkinçilik berýän elastik materialdyr.Tulle fa ...
  Koprak oka
 • Sekin nagyşlarynyň öndürilişini we ulanylyşyny bilýärsiňizmi?

  Sekin nagyşlarynyň öndürilişini we ulanylyşyny bilýärsiňizmi?

  Sekin nagyşlarynyň öndürilişini we ulanylyşyny bilýärsiňizmi qu Sekwinleri gurnamak üçin keşdeli enjamlar, yzygiderli enjam matada yzygiderli ugrukdyrylýar we şol bir wagtyň özünde keşdäniň iňňesi matanyň içine matanyň içine goýulýar. to ...
  Koprak oka
 • Tor matasynyň aýratynlyklary nämeler?

  Tor matasynyň aýratynlyklary nämeler?

  Tor matasynyň aýratynlyklary haýsylar mata matasy krujka matasyna meňzeýär, ýöne mata matasy dantelli matadan birneme ykjam we mata ýüplügi esasan poliester, neýlon, spandeks we pes öndürilýär we öndürilýär. elastik.Mata matasy umumy ýüpek üçin amatly ...
  Koprak oka
 • Arassa ýüplük matalarynyň näçe görnüşi

  Arassa ýüplük matalarynyň näçe görnüşi

  Arassa ýüplük matalarynyň näçe görnüşi 1. Arassa reňkli doka bahasy: arassa reňkli doka doka iň esasydyr, adatça iň pes bahadyr (ajaýyp hilinden başga) arassa reňkli doka ýokary hilli we ýokary bahasy bar, ýöne umumy kiçijik deşik ýumşak doka materialy ýeterlikdir ...
  Koprak oka
 • Aýal-gyzlar köýnekleri üçin Şweýsariýa keşdesi

  Aýal-gyzlar köýnekleri üçin Şweýsariýa keşdesi

  Aýal-gyzlar köýnekleri üçin Şweýsariýada keşdeli keşdeli týul, soňky iki ýylda uçuş-gonuş zolagynda ýüze çykýan tendensiýa bolup, hemme keşdeler we ýerleşen keşdeler ýönekeý týul matasyna täze duýgy berýär.Bahar we tomus köýnekleriň elmydama moda bolýan wagtlary we w ...
  Koprak oka
123Indiki>>> Sahypa 1/3